Een oude demo-cd-presentatie

  In een stampvol Patronaat Cafe in Haarlem is op zaterdag

  15 maart 2008 een demo-cd gepresenteerd

  The ice above

      

 

                                                                          

 

De cd wordt binnengebracht en direct ten doop gehouden in een bak

   met............. IJS      

Speel de video